ZalogujZarejestruj

Poznajemy ptaki - kaczka

Poznajemy ptaki - kaczka

Ćwiczenie rozpoznawania ptaków i ich nazywanie. Zapoznanie z sylwetką kaczki i kolorem jej upierzenia.

  Liczba wyświetleń: 9517
  Liczba pobrań: 188
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84922 (73052)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

12.1
Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
Dziecko wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie
8
Uczeń nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek)
4.18
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
1.1
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną
1.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie
1.1
Osiągnięcia w zakresie znajomości środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących obszarów tematycznych:
człowiek, ludzie, relacje międzyludzkie

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Weseła Wojnarowicz