ZalogujZarejestruj

Zasady udzielania pomocy przy złamaniu

Zasady udzielania pomocy przy złamaniu

Tablica przedstawia zasady udzielania pomocy przy złamaniu.

  Liczba wyświetleń: 9254
  Liczba pobrań: 142
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84657 (72842)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.1
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie
4.4
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie)
4.5
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych
4.6
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia
4.7
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym
Uczeń ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marian Stebelski