ZalogujZarejestruj

Przekształcanie wzorów – karta pracy

Przekształcanie wzorów – karta pracy
Karta pracy dla II klasy gimnazjum. Zawiera 3 zadania podstawowe oraz jedno dodatkowe, w których uczniowie, aby obliczyć szukaną wielkość, najpierw przekształcają wzór, potem podstawiają do niego dane i obliczają. Przy okazji utrwalają sobie wzory z zakresu fizyki i na pola i objętości figur geometrycznych. Układ karty pozwala na utrwalenie etapów zapisu rozwiązania zadania tekstowego.
  Liczba wyświetleń: 10953
  Liczba pobrań: 737
  Dodano: 2010-11-15
IMP_84010 (72343)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6.1
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami
6.2
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
6.3
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej
6.4
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń dodaje i odejmuje sumy algebraiczne
6.6
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias
6.7
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych
17.2
Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
Uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
17.3
Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
Uczeń zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych
18.2
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
Uczeń dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych
18.2
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
Uczeń dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, dokonując przy tym redukcji wyrazów podobnych
18.3
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
Uczeń mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany
20.5
Równania z jedną niewiadomą
Uczeń przekształca proste wzory, aby wyznaczyć zadaną wielkość we wzorach geometrycznych (np. pól figur) i fizycznych (np. dotyczących prędkości, drogi i czasu)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Barbara Stryczniewicz