ZalogujZarejestruj

Co to jest historia?

Co to jest historia?

Test zawiera zestaw pytań dotyczących zagadnień ogólnie związanych z nauką historii. Sprawdza, jak uczniowie rozumieją pojęcie historii i związanych z nią zagadnień.

  Liczba wyświetleń: 8028
  Liczba pobrań: 492
  Dodano: 2010-11-15
IMP_83945 (72292)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

8.1
Historia jako dzieje
Uczeń odróżnia historię rozumianą jako dzieje, przeszłość od historii rozumianej jako opis dziejów przeszłości
8.2
Historia jako dzieje
Uczeń wyjaśnia, na czym polega praca historyka
8.3
Historia jako dzieje
Uczeń podaje przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je chronić
3.1
(klasa IV) Refleksja nad historią jako nauką
Uczeń wyjaśnia, na czym polega praca historyka
3.2
(klasa IV) Refleksja nad historią jako nauką
Uczeń wskazuje sposoby mierzenia czasu w historii i posługuje się pojęciami chronologicznymi
3.3
(klasa IV) Refleksja nad historią jako nauką
Uczeń rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Przemysław Zieliński