ZalogujZarejestruj

Kąty w czworokątach

Kąty w czworokątach

Animacja omawia kąty w czworokątach.

  Liczba wyświetleń: 6320
  Liczba pobrań: 175
  Dodano: 2010-11-15
IMP_83752 (72132)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

9.3
Wielokąty, koła, okręgi
Uczeń stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta
9.4
Wielokąty, koła, okręgi
Uczeń rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez
9.5
Wielokąty, koła, okręgi
Uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu
10.8
Figury płaskie
Uczeń korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i w trapezach
10.22
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności
9.3
Wielokąty, koła i okręgi
Uczeń stosuje twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta
9.4
Wielokąty, koła i okręgi
Uczeń rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez
9.5
Wielokąty, koła i okręgi
Uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur
23.1
Wielokąty
Uczeń zna pojęcie wielokąta foremnego
23.2.2
Wielokąty
Uczeń stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, a także do wyznaczania długości odcinków o poziomie trudności nie większym niż w przykładach:
przekątne rombu ABCD mają długości AC =8dm i BD =10dm. Przekątną BD rombu przedłużono do punktu E w taki sposób, że odcinek BE jest dwa razy dłuższy od tej przekątnej. Oblicz pole trójkąta CDE. (zadanie ma dwie odpowiedzi).

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Anna Nowocińska, Łukasz Dejnarowicz