ZalogujZarejestruj

I would like to be a footballer - TEST

I would like to be a footballer - TEST

Test typu prawda czy fałsz do sprawdzenia wiadomości wprowadzonych i powtórzonych podczas zajęć prowadzonych według scenariusza I’d like to be a footballer. Sprawdza znajomość podstawowego słownictwa dotyczącego nazw profesji.

  Liczba wyświetleń: 3198
  Liczba pobrań: 32
  Dodano: 2010-11-15
IMP_83704 (72093)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.4
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy)
I.12
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu
1.4
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Agnieszka Koseska