ZalogujZarejestruj

Artyści. Malarz Onufry - pakiet edukacyjny (3-latki)

Artyści. Malarz Onufry - pakiet edukacyjny (3-latki)

Obszar wsparcia: D. Zabawy edukacyjne rozwijające myślenie przyczynowo – skutkowe.

 


Scenariusz zajęć z dziećmi 3-letnimi, podczas których dziecko ćwiczy myślenie logiczne oraz przyczynowo – skutkowe. W trakcie zajęć dziecko poznaje pojęcie artysty, ze szczególnym uwzględnieniem profesji malarza, dowiaduje się jakie są etapy powstawania obrazu. Na podstawie wysłuchanego opowiadania układa otrzymane ilustracje w kolejności chronologicznej.

  Liczba wyświetleń: 5338
  Liczba pobrań: 158
  Dodano: 2012-11-26
IMP_1064299 (67455)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.3
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
Dziecko w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań
3.2
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Dziecko mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji
4.3
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
5.4
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
9.3
Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
Dziecko wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz)
14.3
Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
Dziecko dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania
INNE
Inne
1.5
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne
1.7
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania,kreślenia i pierwszych prób pisania.
1.9
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
2.5
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze.
2.5
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze.
2.6
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.
2.7
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników.
2.11
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
3.5
Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
4.2
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Karina Jedynak