ZalogujZarejestruj

A ja rosnę i rosnę - pakiet edukacyjny (3,4,5-latki)

A ja rosnę i rosnę - pakiet edukacyjny (3,4,5-latki)

Obszar podstawy programowej: 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Blok tematyczny: Fascynuje mnie matematyka, coraz więcej rozumiem.

 


Scenariusz zajęć z grupą zróżnicowaną wiekowo (3,4,5-latki) zawiera propozycje zabaw ruchowych, których głównym celem jest zapoznanie z różnymi sposobami pomiaru długości i wagi określonych przedmiotów. W scenariuszu znajduje się część poświęcona rozwiązywaniu, a w dalszej kolejności samodzielnemu układaniu zagadek matematycznych, (kluczowym ich celem jest kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania).

  Liczba wyświetleń: 8506
  Liczba pobrań: 360
  Dodano: 2012-09-18
IMP_1055916 (67281)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.1
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
4.2
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
5.4
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
13.2
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Dziecko wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych
13.5
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Dziecko wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą
1.5
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne
4.2
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.
4.13
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but.
4.13
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but.
4.15
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marta Jaszczuk