ZalogujZarejestruj

A ja rosnę i rosnę - pakiet edukacyjny (5-latki)

A ja rosnę i rosnę - pakiet edukacyjny (5-latki)

Obszar podstawy programowej: 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Blok tematyczny: Fascynuje mnie matematyka, coraz więcej rozumiem.

 


Scenariusz zajęć z dziećmi 5–letnimi zawiera ćwiczenia poświęcone kształtowaniu umiejętności odczytywania pełnej godziny na zegarku. Dzieci mają także możliwość
zapoznania się z różnymi przyrządami służącymi do mierzenia czasu. W scenariuszu znajduje się również propozycja zabawa z elementem ćwiczeń ortofonicznych.

  Liczba wyświetleń: 4965
  Liczba pobrań: 158
  Dodano: 2012-09-18
IMP_1055902 (67280)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.1
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Dziecko zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
4.2
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
5.4
Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
Dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
13.6
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Dziecko zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku
1.5
Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne
4.2
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.
4.16
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy.

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marta Jaszczuk