ZalogujZarejestruj

VII Olimpiada matematyczna Gimnazjalistów - etap II

VII Olimpiada matematyczna Gimnazjalistów - etap II

Zadania i szkice rozwiązań II etapu VII Olimpiady matematycznej Gimnazjalistów.

  Liczba wyświetleń: 4239
  Liczba pobrań: 47
  Dodano: 2012-04-13
IMP_1043921 (66815)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.7
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.)
2.4
Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
Uczeń oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne
4.1
Pierwiastki
Uczeń oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych
5.4
Procenty
Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty rocznej
5.9
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie: -1/2 / 0,25 + 5,25 / 0,05 – 7,5 (2,5 * 11/3) + 1,25
14.5
Zadania tekstowe
Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody
16.1
Pierwiastki
Uczeń oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych
19.5
Obliczenia procentowe
Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji