ZalogujZarejestruj

Pisownia NIE z różnymi częściami mowy.

Pisownia NIE z różnymi częściami mowy.
Ćwiczenia porządkujące i utrwalające wiadomości ortograficzne dotyczące pisowni nie z różnymi częściami mowy dla uczniów kalsy VI.
  Liczba wyświetleń: 101662
  Liczba pobrań: 18624
  Dodano: 2010-11-15
IMP_108483 (64847)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych.
III.2.5.c
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę
Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami
1.2.2
Kształcenie literackie i kulturowe
Odbiór tekstów kultury
Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio
2.4.1
Kształcenie językowe
Ortografia i interpunkcja
Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni
4
Samokształcenie
4.3
Samokształcenie
Uczeń korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje
4.5
Samokształcenie
Uczeń korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego, także specjalnych, oraz słownika terminów literackich

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Dorota Kurjata