ZalogujZarejestruj

Karta pracy ucznia: Zdania złożone współrzędnie

Karta pracy ucznia: Zdania złożone współrzędnie

Ćwiczenia mające na celu powtórzenie, utrwalenie i ugruntowanie wiadomości o składni zdań złożonych współrzędnie dla II klasy gimnazjum.

  Liczba wyświetleń: 75435
  Liczba pobrań: 12382
  Dodano: 2010-11-15
IMP_108446 (64829)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.3.6
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozróżnia rodzaje zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie, imiesłowowe równoważniki zdań, zdania bezpodmiotowe oraz rozumie ich funkcje w wypowiedzi
6.1.4
Kształcenie językowe VII-VIII
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Dorota Kurjata