ZalogujZarejestruj

Poziom wody w naczyniach połączonych

Poziom wody w naczyniach połączonych

Symulacja pokazuje naczynia połączone i zachowanie się cieczy, jej poziom zależy od tego, czy naczynie jest zaślepione i czy więzi powietrze.

  Liczba wyświetleń: 3496
  Liczba pobrań: 33
  Dodano: 2010-11-15
IMP_106497 (63384)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.6
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego)
3.7
Właściwości materii
Uczeń formułuje prawo Pascala i podaje przykłady jego zastosowania
5.3
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciem parcia (nacisku) oraz pojęciem ciśnienia w cieczach i gazach wraz z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek między parciem a ciśnieniem
5.4
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia atmosferycznego
5.5
Właściwości materii
Uczeń posługuje się prawem Pascala, zgodnie z którym zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu
5.6
Właściwości materii
Uczeń stosuje do obliczeń związek między ciśnieniem hydrostatycznym a wysokością słupa cieczy i jej gęstością
5.9.2
Właściwości materii
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje prawo Pascala oraz zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • YDP SA