ZalogujZarejestruj

Wprowadzamy układ odniesienia

Wprowadzamy układ odniesienia

Scenariusz lekcji fizyki, w trakcie której uczniowie wykonując kolejne ćwiczenia polegające na opisywaniu ruchu przekonują się, że wprowadzenie układu odniesienia jest konieczne oraz, że ruch i spoczynek są względne. Scenariusz jest drugą częścią cyklu lekcji „Zrozumiale o ruchu” dotyczących opisu ruchu ciał, przeznaczony jest do realizacji w klasie I gimnazjum.

  Liczba wyświetleń: 3701
  Liczba pobrań: 208
  Dodano: 2010-11-15
IMP_105577 (62582)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Ruch prostoliniowy i siły
Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości
1.2
Ruch prostoliniowy i siły
Uczeń odczytuje prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu oraz rysuje te wykresy na podstawie opisu słownego
2.4
Ruch i siły
Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu prostoliniowego; oblicza jej wartość i przelicza jej jednostki; stosuje do obliczeń związek prędkości z drogą i czasem, w którym została przebyta
2.6
Ruch i siły
Uczeń wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysuje te wykresy na podstawie podanych informacji
2.9
Ruch i siły
Uczeń wyznacza zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marcin Bednarski