ZalogujZarejestruj

Obliczanie NWW

Obliczanie NWW

Plansza składająca się z dwóch części – podaje w kolejnych krokach sposób obliczania NWD dwóch liczb (1a) oraz NWW dwóch liczb (1b). Może być wykorzystywana w różnych sytuacjach – podczas wprowadzania tych pojęć a potem przy rozwiązywaniu zadań wymagających stosowania NWD lub NWW.

  Liczba wyświetleń: 6846
  Liczba pobrań: 204
  Dodano: 2010-11-15
IMP_105240 (62302)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

2.5
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia
2.7
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100
2.8
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy na istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności
2.9
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze
1.2
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń (także z wykorzystaniem kalkulatora)
1.6
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych
6.2
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
2.5
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń stosuje wygodne dla siebie sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia oraz rozdzielność mnożenia względem dodawania
2.7
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100
2.8
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności
2.9
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze
5.9
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie: -1/2 / 0,25 + 5,25 / 0,05 – 7,5 (2,5 * 11/3) + 1,25
16.2
Pierwiastki
Uczeń szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki
17.2
Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
Uczeń oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Barbara Stryczniewicz