ZalogujZarejestruj

Wykres

Wykres
Ilustracja przedstawia wykres prędkości od czasu dla ruchu wahadła.
  Liczba wyświetleń: 4550
  Liczba pobrań: 31
  Dodano: 2010-11-15
IMP_93788 (58181)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6.2
Ruch drgający i fale
Uczeń posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla drgającego ciała
II.6.3
Zakres rozszerzony
Ruch harmoniczny i fale mechaniczne
Uczeń oblicza okres drgań ciężarka na sprężynie i wahadła matematycznego
II.6.8
Zakres rozszerzony
Ruch harmoniczny i fale mechaniczne
Uczeń stosuje w obliczeniach związek między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością
8.1
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch okresowy wahadła; posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu okresowego wraz z ich jednostkami
8.2
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch drgający (drgania) ciała pod wpływem siły sprężystości oraz analizuje jakościowo przemiany energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości w tym ruchu; wskazuje położenie równowagi
8.3
Ruch drgający i fale
Uczeń wyznacza amplitudę i okres drgań na podstawie przedstawionego wykresu zależności położenia od czasu

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Anna Dalida