ZalogujZarejestruj

Historia sztuki

Historia sztuki
Test sprawdzający znajomość zagadnień z historii sztuki.
  Liczba wyświetleń: 5637
  Liczba pobrań: 360
  Dodano: 2010-11-15
IMP_93284 (57755)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując podstawowe wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki
1.8
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne, dzieła sztuki) w kontekście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród)
2.1
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń wypowiada się – w mowie i w piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w kulturze (zachowań, obyczajów, przedmiotów materialnych, dzieł sztuki)
2.2
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium)
3.3
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń odnosi elementy kultury (zachowania, zwyczaje, praktyki, przedmioty materialne, dzieła sztuki) do kategorii: czas, przestrzeń, ciało, grupa społeczna (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród)
3.5
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną i obyczajami epoki, w której powstało

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marta Chowaniec