ZalogujZarejestruj

Obieg wody w przyrodzie

Obieg wody w przyrodzie

Tablica przedstawiająca elementy obiegu wody w przyrodzie.

  Liczba wyświetleń: 10546
  Liczba pobrań: 93
  Dodano: 2010-11-15
IMP_93134 (57617)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.3
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody
14.4
Przemiany substancji
Uczeń podaje i bada doświadczalnie czynniki wywołujące topnienie i krzepnięcie (temperatura) oraz parowanie i skraplanie (temperatura, ruch powietrza, rodzaj cieczy, wielkość powierzchni)
4.9
Zjawiska cieplne
Uczeń rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury
4.10.1
Zjawiska cieplne
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Joanna Rutkowska