ZalogujZarejestruj

Symetria odbicia

Symetria odbicia
Animacja pokazuje, co to jest symetria odbicia.
  Liczba wyświetleń: 4583
  Liczba pobrań: 47
  Dodano: 2010-11-15
IMP_87176 (53830)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

10.16
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje pary figur symetrycznych
10.17
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, i figury, które mają środek symetrii. Wskazuje oś symetrii i środek symetrii figury
10.18
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
10.19
Figury płaskie
Uczeń konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
29.1
Symetrie
Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
29.2
Symetrie
Uczeń zna i stosuje w zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta jak w przykładowym zadaniu: Wierzchołek C rombu ABCD leży na symetralnych boków AB i AD. Oblicz kąty tego rombu
29.3
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie symetrii oraz uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury
29.3
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie symetrii oraz uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury
29.4
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii
29.4
Symetrie
Uczeń rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Robert Jarocki, Łukasz Dejnarowicz