ZalogujZarejestruj

Obliczanie liczby z danego jej procentu

Obliczanie liczby z danego jej procentu
Scenariusz dotyczy lekcji, w czasie której uczniowie poznają zasady obliczania liczby z danego jej procentu. Po wykładzie nauczyciela odbywa się praca z całą klasą metodą burzy mózgów, uczniowie proponują różne sposoby dojścia do właściwego rozwiązania i są one omawiane na tablicy. Następnie uczniowie rozwiązują zadania tekstowe w zeszytach i na tablicy (karta pracy).
  Liczba wyświetleń: 5501
  Liczba pobrań: 412
  Dodano: 2010-11-15
IMP_85633 (52573)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

12.1
Obliczenia praktyczne
Uczeń interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% - jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, a 1% – jako setną część danej wielkości liczbowej
12.2
Obliczenia praktyczne
Uczeń w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%
5.1
Procenty
Uczeń przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości i odwrotnie
5.2
Procenty
Uczeń oblicza procent danej liczby
5.4
Procenty
Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. oblicza ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, wykonuje obliczenia związane z VAT, oblicza odsetki dla lokaty rocznej
12.1
Obliczenia praktyczne
Uczeń interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej
12.2
Obliczenia praktyczne
Uczeń w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%
19.1
Obliczenia procentowe
Uczeń przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości
19.2
Obliczenia procentowe
Uczeń oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b
19.3
Obliczenia procentowe
Uczeń oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a
19.5
Obliczenia procentowe
Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Grażyna Gaczkowska