ZalogujZarejestruj

Poezja baroku. Sprawdzian

Poezja baroku. Sprawdzian
Test sprawdzający znajomość poezji baroku.
  Liczba wyświetleń: 11154
  Liczba pobrań: 2059
  Dodano: 2010-11-15
IMP_78313 (51478)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.II.2.1
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym)
II.II.2.3
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe (np. biblijne, romantyczne) oraz ich funkcję ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej
II.II.2.5
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Analiza
Uczeń rozpoznaje i charakteryzuje styl utworu, np. wiersza renesansowego, barokowego, klasycystycznego, romantycznego
II.II.4.1
Zakres rozszerzony
Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela
Wartości i wartościowanie
Uczeń wskazuje różne sposoby wyrażania wartościowań w tekstach
II.TEKSTY.1.3
Zakres rozszerzony
Teksty
Teksty kultury poznawane w całości (nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości; teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto
Poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marta Chowaniec