ZalogujZarejestruj

Odmiana przez przypadki – ćwiczenia

Odmiana przez przypadki – ćwiczenia
Ćwiczenia z odmiany przez przypadki rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.
  Liczba wyświetleń: 153005
  Liczba pobrań: 25155
  Dodano: 2010-11-15
IMP_78276 (51442)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.3.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi
I.3.4
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi
III.2.3
Tworzenie wypowiedzi
Świadomość językowa
Uczeń stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
2.1.1
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik) Uczeń i określa ich funkcje w tekście
2.1.2
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych
2.1.3
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi, odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście
2.1.3
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń dostrzega rolę czasownika w wypowiedzi, odróżnia czasowniki dokonane od niedokonanych, rozpoznaje bezosobowe formy czasownika: formy zakończone na -no, -to, konstrukcje z się; rozumie ich znaczenie w wypowiedzeniu oraz funkcje w tekście
2.1.4
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego odpowiednio: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika i zaimka oraz określa ich funkcje w wypowiedzi; oddziela temat fleksyjny od końcówki
2.1.4
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego odpowiednio: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika i zaimka oraz określa ich funkcje w wypowiedzi; oddziela temat fleksyjny od końcówki
2.1.6
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
2.1.6
Kształcenie językowe
Gramatyka języka polskiego
Uczeń stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
3.2.9
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Marta Chowaniec