A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

Katalog zasobów Wyniki wyszukiwania

Pobierz zasób

„Dziady” część III, czyli dramat polskiej historii


Lekcja interaktywna prezentuje genezę powstania „Dziadów” drezdeńskich, ukazuje dokumentarny wymiar dramatu jako świadectwa polskiej historii. Podkreśla uniwersalny charakter dzieła, jego sensy symboliczne, wskazuje na motyw przemiany bohatera Mickiewiczowskiego.

Ukazuje historycznoliteracki kontekst powstawania dzieła, jego związki z biografią Mickiewicza i pozostałymi częściami „Dziadów”, przybliża biografię poety. Lekcja wprowadza kontekst kulturowy epoki romantyzmu. Przybliża motyw podróży w literaturze romantyzmu i jego związki z biografią romantyczną, podaje najpopularniejsze motywy pejzażowe i ich symboliczne znaczenia, prezentuje także dzieła podejmujące wątek podróży, inspirowane wędrówką romantyczną.

 

Podczas lekcji wprowadzono szereg pojęć i terminów związanych z dziełem Mickiewicza a także literaturą i kulturą epoki romantyzmu. Lekcja zawiera ćwiczenia kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizy i interpretacji tekstu literackiego, utrwalające gromadzoną wiedzę oraz pozwalające sprawdzić znajomość wiedzy zdobytej podczas lekcji.


  Liczba wyświetleń: 19400
  Liczba pobrań: 1426
  Dodano: 2010-11-15
IMP_74878 (48451)