ZalogujZarejestruj

Symetralna odcinka

Symetralna odcinka
Uczniowie poznają pojęcie symetralnej odcinka, porównują różne definicje tego pojęcia – zwracają uwagę na ich równoważność. Przypominają konstrukcję symetralnej. Ilustracją lekcji jest wizualizacja na komputerze w programie CABRI.
  Liczba wyświetleń: 3718
  Liczba pobrań: 90
  Dodano: 2010-11-15
IMP_74382 (48102)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

10.18
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
10.19
Figury płaskie
Uczeń konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
29.1
Symetrie
Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
29.2
Symetrie
Uczeń zna i stosuje w zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta jak w przykładowym zadaniu: Wierzchołek C rombu ABCD leży na symetralnych boków AB i AD. Oblicz kąty tego rombu

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Witold Pająk