ZalogujZarejestruj

Komórki zwierzęce i roślinne

Komórki zwierzęce i roślinne

Lekcja nauczycielska przedstawiająca rodzaje i charakterystyczne cechy komórek roślinnych i zwierzęcych, omawiająca funkcje poszczególnych struktur w komórkach roślinnych (m.in. chloroplastów i ściany komórkowej), ukazująca budowę tkanek i organów oraz funkcje komórek.

  Liczba wyświetleń: 12312
  Liczba pobrań: 383
  Dodano: 2010-11-15
IMP_74040 (47853)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.1
Budowa i funkcjonowanie komórki
Uczeń dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub po opisie) podstawowe elementy budowy komórki (błona komórkowa, cytoplazma, jądro, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa)
II.2
Budowa i funkcjonowanie komórki
Uczeń przedstawia podstawowe funkcje poszczególnych elementów komórki
II.3
Budowa i funkcjonowanie komórki
Uczeń porównuje budowę komórki bakterii, roślin i zwierząt, wskazując cechy umożliwiające ich rozróżnienie
VI.1.1
Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
Tkanki, narządy, układy narządów
Uczeń opisuje hierarchiczną budowę organizmu człowieka (tkanki, narządy, układy narządów)
VI.1.2
Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
Tkanki, narządy, układy narządów
Uczeń podaje funkcje tkanki nabłonkowej, mięśniowej, nerwowej, krwi, tłuszczowej, chrzęstnej i kostnej oraz przedstawia podstawowe cechy budowy warunkujące pełnienie tych funkcji
VI.1.3
Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
Tkanki, narządy, układy narządów
Uczeń opisuje budowę, funkcje i współdziałanie poszczególnych układów: ruchu, pokarmowego, oddechowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego, dokrewnego i rozrodczego
1.1
Organizacja i chemizm życia
Uczeń przedstawia hierarchiczną organizację budowy organizmów
1.4
Organizacja i chemizm życia
Uczeń dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki (podstawowej jednostki życia), rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) podstawowe elementy budowy komórki (błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa) i przedstawia ich funkcje
1.4
Organizacja i chemizm życia
Uczeń dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki (podstawowej jednostki życia), rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) podstawowe elementy budowy komórki (błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa) i przedstawia ich funkcje
1.5
Organizacja i chemizm życia
Uczeń porównuje budowę komórki bakterii, roślin i zwierząt, wskazując cechy umożliwiające ich rozróżnienie
3.1
Organizm człowieka
Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. Uczeń przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów, organizm)
3.3
Organizm człowieka
Układ ruchu

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Andy Seed