ZalogujZarejestruj

SAULUTĖS KRAITELĖ. Lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos I klasei, 1 dalis.

SAULUTĖS KRAITELĖ. Lietuvių kalbos vadovėlis pagrindinės mokyklos I klasei, 1 dalis.

Podręcznik języka litewskiego dla klasy I szkoły podstawowej, część 1.

Autor: Gražina Karaneckienė

  Liczba wyświetleń: 4271
  Liczba pobrań: 32
  Dodano: 2019-01-11
L1 (113643)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń dostrzega i rozumie wartość swego języka ojczystego, ma świadomość swojej tożsamości narodowej lub etnicznej
1.2
Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń poznaje elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej mniejszości narodowej lub etnicznej, do której należy
1.3
Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego
Uczeń poznaje elementy historii mniejszości narodowej lub etnicznej, do której należy
2.1
Kształcenie językowe
Uczeń uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
2.2
Kształcenie językowe
Uczeń czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz informacyjne
2.3
Kształcenie językowe
Uczeń wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście
2.4
Kształcenie językowe
Uczeń wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym
2.5
Kształcenie językowe
Uczeń zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki
2.6
Kształcenie językowe
Uczeń zna i stosuje formy grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich
2.7
Kształcenie językowe
Uczeń tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie
2.8
Kształcenie językowe
Uczeń dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych
2.9
Kształcenie językowe
Uczeń przejawia wrażliwość estetyczną w wypowiedziach inspirowanych twórczością dla dzieci, tworzy, przekształca i rozwija swoje wypowiedzi
2.10
Kształcenie językowe
Uczeń uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie
2.11
Kształcenie językowe
Uczeń poszerza zasób słownictwa, czytając teksty literackie oraz inne teksty kultury
2.12
Kształcenie językowe
Uczeń zna alfabet: rozróżnia litery, głoski, znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sylaby oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji)
2.13
Kształcenie językowe
Uczeń pisze czytelnie i estetycznie
2.14
Kształcenie językowe
Uczeń przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe
3.1
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń w tekście literackim wybiera określone fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów
3.2
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji, intonacji, akcentów, poprawnej wymowy
3.3
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń wykorzystuje teksty literackie do tworzenia własnych wypowiedzi
3.4
Kształcenie literackie i kulturowe
Uczeń czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat