ZalogujZarejestruj

Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 (2)

Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 (2)

Karta pracy do druku rozwijająca umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 30.

  Liczba wyświetleń: 115987
  Liczba pobrań: 32569
  Dodano: 2017-02-16
KP_2_MAT_4_05 (112683)

Zasoby z zestawu

Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 (4)
16466
2017-02-16
Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 (4)
Karta pracy do druku rozwijająca umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 30.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Obrazki na półkach
6368
2017-02-16
Obrazki na półkach
Karta pracy zawierająca zadanie wraz z ilustrującą je grafiką na mnożenie w zakresie do 30. Karta przeznaczona do druku.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Mnożenie - dodawanie jednakowych składników (2)
10488
2017-02-16
Mnożenie - dodawanie jednakowych składników (2)
Karta pracy do druku zawierająca zadania do rozwiązania za pomocą mnożenia i dodawania w zakresie 30.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 (1)
20957
2017-02-16
Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 (1)
Karta pracy do druku rozwijająca umiejętność mnożenia w zakresie 30.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Sprawdź się w dzieleniu w zakresie 30
27127
2017-02-16
Sprawdź się w dzieleniu w zakresie 30
Karta pracy do druku sprawdzająca umiejętność mnożenia w zakresie 30.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Rozmieszczanie warzyw w koszykach
7585
2017-02-16
Rozmieszczanie warzyw w koszykach
Zadaniem ucznia jest rozmieszczenie warzyw w koszykach tak, aby w każdym była taka sama ilość. Karta przeznaczona do wydruku.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Mnożenie - dodawanie jednakowych składników (1)
15588
2017-02-16
Mnożenie - dodawanie jednakowych składników (1)
Karta pracy - zadania dotyczące zamiany dodawania na mnożenie i odwrotnie. Karta przeznaczona do wydruku.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Puzzle
8569
2017-02-16
Puzzle
Karta pracy do druku zawierająca zadania dotyczące układania działań dzielenia o podwyższonym stopniu trudności.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna
Sprawdź się w mnożeniu w zakresie 30
33276
2017-02-16
Sprawdź się w mnożeniu w zakresie 30
Karta pracy do druku sprawdzająca umiejętność dzielenia w zakresie 30.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja matematyczna

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6
Uczeń mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia (bez algorytmów działań pisemnych); podaje z pamięci iloczyny; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia
7
Uczeń rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)
3.3
Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami
Uczeń mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje własne strategie, wykonując obliczenia posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działań
4.1
Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych
Uczeń analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób