ZalogujZarejestruj

Ciało - czyli z czego się składam. Wprowadzenie słownictwa związanego z częściami ciała - scenariusz

Ciało - czyli z czego się składam. Wprowadzenie słownictwa związanego z częściami ciała - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą nabywać umiejętności rozumienia i wymawiania słów w języku angielskim, jak również rozwijać umiejętności słuchania i zapamiętywania.

  Liczba wyświetleń: 3985
  Liczba pobrań: 172
  Dodano: 2016-11-22
K1C4L3S (112469)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.a
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu
3.b
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
2
Uczeń reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela
3.c
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów
3.d
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i wideo)
5
Uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych;
8
Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
2
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
2
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
2.1
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
Uczeń reaguje na polecenia
2.2
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
Uczeń rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
4
Wypowiedzi ustne
4.1
Wypowiedzi ustne
Uczeń powtarza wyrazy i proste zdania
4.1
Wypowiedzi ustne
Uczeń powtarza wyrazy i proste zdania
4.2
Wypowiedzi ustne
Uczeń tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności
4.3
Wypowiedzi ustne
Uczeń recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w grupie np. w realizacji małych form teatralnych
4.4
Wypowiedzi ustne
Uczeń używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
4.4
Wypowiedzi ustne
Uczeń używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
4.4
Wypowiedzi ustne
Uczeń używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
6.1
Reagowanie
Uczeń reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia
6.3
Reagowanie
Uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
6.4
Reagowanie
Uczeń stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza)
10
Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • Europa+