ZalogujZarejestruj

Czy człowiek może żyć bez wody? - scenariusz

 Czy człowiek może żyć bez wody? - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą kształtować umiejętności formułowania wniosków i swobodnego wypowiadania się, rozwijać poczucie rytmu oraz wyrabiać nawyk oszczędzania wody.

  Liczba wyświetleń: 5459
  Liczba pobrań: 190
  Dodano: 2016-11-08
K3C2L17S (112290)

Zasoby z zestawu

Czy człowiek może żyć bez wody? - załącznik 1
1750
2016-11-08
Czy człowiek może żyć bez wody? - załącznik 1
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą kształtować umiejętności formułowania wniosków i swobodnego wypowiadania się, rozwijać poczucie rytmu oraz wyrabiać nawyk oszczędzania wody.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1
Uczeń obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem
7.b
Uczeń zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi
1.6
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
Uczeń planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • Europa+