ZalogujZarejestruj

Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 2

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

 Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 2

Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą kształtować szacunek i zainteresowanie zabytkami jako świadectwami kultury  narodowej oraz historii miejscowości.

  Liczba wyświetleń: 3753
  Liczba pobrań: 13
  Dodano: 2016-11-08
K3C2L19Z2 (112286)

Zasoby z zestawu

Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 1b
1534
2016-11-08
Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 1b
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą kształtować szacunek i zainteresowanie zabytkami jako świadectwami kultury  narodowej oraz historii miejscowości.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 1e
1540
2016-11-08
Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 1e
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą kształtować szacunek i zainteresowanie zabytkami jako świadectwami kultury  narodowej oraz historii miejscowości.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 1a
1398
2016-11-08
Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 1a
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą kształtować szacunek i zainteresowanie zabytkami jako świadectwami kultury  narodowej oraz historii miejscowości.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Jesteśmy przewodnikami po mieście - scenariusz
1417
2016-11-08
Jesteśmy przewodnikami po mieście - scenariusz
Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą kształtować szacunek i zainteresowanie zabytkami jako świadectwami kultury  narodowej oraz historii miejscowości.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 1d
1468
2016-11-08
Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 1d
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą kształtować szacunek i zainteresowanie zabytkami jako świadectwami kultury  narodowej oraz historii miejscowości.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 1c
1604
2016-11-08
Jesteśmy przewodnikami po mieście - załącznik 1c
Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą kształtować szacunek i zainteresowanie zabytkami jako świadectwami kultury  narodowej oraz historii miejscowości.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

7
Uczeń zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność
1.5
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób; jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytuacjach nowych i wirtualnych
2.5
Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym
Uczeń wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • Europa+