ZalogujZarejestruj

Pogorzelica i okolice - krajobraz nadmorski. Propozycja wyjazdu na zieloną szkołę nad Morze Bałtyckie - załącznik 1

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

 Pogorzelica i okolice - krajobraz nadmorski. Propozycja wyjazdu na zieloną szkołę nad Morze Bałtyckie - załącznik 1

Załącznik do scenariusza lekcji, podczas której dzieci będą doskonalić umiejętności pracy z mapą, poznawać krajobraz nadmorski oraz rozwijać samodzielność i zaradność dziecka poza domem rodzinnym.

  Liczba wyświetleń: 9001
  Liczba pobrań: 184
  Dodano: 2016-11-08
K3C2L20Z1 (112278)

Zasoby z zestawu

Pogorzelica i okolice - krajobraz nadmorski. Propozycja wyjazdu na zieloną szkołę nad Morze Bałtyckie - scenariusz
4172
2016-11-08
Pogorzelica i okolice - krajobraz nadmorski. Propozycja wyjazdu na zieloną szkołę nad Morze Bałtyckie - scenariusz
Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą doskonalić umiejętności pracy z mapą, poznawać krajobraz nadmorski oraz rozwijać samodzielność i zaradność dziecka poza domem rodzinnym.
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3
Uczeń nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego
3.2
Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej
Uczeń wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, nazwy krain geograficznych
1.2
Mapa Polski: mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna (drukowana i cyfrowa), skala mapy, znaki na mapie, treść mapy
Uczeń rozpoznaje na mapie składniki krajobrazu Polski
2.2
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie

Informacje licencyjne

  • Właściciel praw do zasobu :
  • Europa+