ZalogujZarejestruj

Le Petit Chaperon Rouge

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

 Le Petit Chaperon Rouge

Film prezentujący bajkę o Czerwonym Kapturku. Materiał przeznaczony na lekcję języka francuskiego.

  Liczba wyświetleń: 4374
  Liczba pobrań: 13
  Dodano: 2015-06-30
MB0901_FRA04_02 (110817)

Zasoby z zestawu

Le Petit Chaperon Rouge
2201
2015-06-30
Le Petit Chaperon Rouge
Nagranie audio o Le Petit Chaperon Rouge. Materiał przeznaczony na lekcję języka francuskiego.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Le Petit Chaperon Rouge
1604
2015-06-30
Le Petit Chaperon Rouge
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem bajki o Czerwonym Kapturku. Materiał przeznaczony na lekcję języka francuskiego.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
Le Petit Chaperon Rouge
1502
2015-06-30
Le Petit Chaperon Rouge
Ilustracje prezentujące bajkę Le Petit Chaperon Rouge. Materiał przeznaczony na lekcję języka francuskiego.
Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.a
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu
3.b
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
3.c
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów
3.d
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i wideo)
2
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
2
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
2.2
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka
Uczeń rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
4.1
Wypowiedzi ustne
Uczeń powtarza wyrazy i proste zdania
4.4
Wypowiedzi ustne
Uczeń używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy
6.4
Reagowanie
Uczeń stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza)