ZalogujZarejestruj

Analiza konsekwencji

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Analiza konsekwencji

Karta pracy zawiera zadanie polegające na rozwiązaniu wybranego problemu metodą drzewa decyzyjnego.

  Liczba wyświetleń: 4674
  Liczba pobrań: 222
  Dodano: 2015-05-12
ESP3122_04 (110736)

Zasoby z zestawu

Pomyśl, jaki będzie skutek
3687
2015-05-12
Pomyśl, jaki będzie skutek
Scenariusz zajęć rozwijający umiejętność podejmowania decyzji i przewidywania konsekwecji własnych zachowań, a także kształtujących postawę odpowiedzialności za swoje działania. Uczniowie rozpoznają związki przyczynowo-skutkowe swojego postępowania, podej...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Przyczyna czy skutek?
3561
2015-05-12
Przyczyna czy skutek?
Karta pracy pozwalająca na ćwiczenie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków własnych działań. 
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Zawsze jest wybór
3727
2015-05-12
Zawsze jest wybór
Ćwiczenie interaktywne w postaci quizu responsywnego pozwalające kształtować umiejętność przewidywanie konsekwencji własnych działań.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Podstawowe umiejętności życia w grupie
Uczeń omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu)
1.2
Podstawowe umiejętności życia w grupie
Uczeń wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji
1.3
Podstawowe umiejętności życia w grupie
Uczeń przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie i między grupami
2.2
Życie społeczne
Uczeń wyjaśnia na przykładach znaczenie podstawowych norm współżycia między ludźmi, w tym wzajemności, odpowiedzialności i zaufania
III.1.5
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi
1.1
Społeczna natura człowieka
Uczeń uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; wyjaśnia znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania)
1.2
Społeczna natura człowieka
Uczeń przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku
1.3
Społeczna natura człowieka
Uczeń wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie
1.4
Społeczna natura człowieka
Uczeń rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji
1.6
Społeczna natura człowieka
Uczeń uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady
7.1.7
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie
8.4
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych)
8.5
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń pogłębia swoją wiedzę przedmiotową i uczestniczy w wykładach publicznych, konkursach itp.