ZalogujZarejestruj

Rewizyta Duńczyków

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Rewizyta Duńczyków

Karta pracy w dwóch wersjach. Oba warianty zawierają ten sam tekst traktujący o zwyczajach Sarmatów, inne są jednak polecenia – wyznaczające całkowicie odmienne sposoby pracy z przytoczonym tekstem oraz uwzględniające zróżnicowany poziom zdolności językowych i literackich uczniów.

  Liczba wyświetleń: 7168
  Liczba pobrań: 126
  Dodano: 2015-05-12
ESP3072_04 (110692)

Zasoby z zestawu

Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
5626
2015-05-12
Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
Karta pracy powiązana z nagraniem, zawiera pytania odnoszące się do słuchowiska opartego na podstawie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia
Gołe Dunki i kaszanka
6373
2015-05-12
Gołe Dunki i kaszanka
Słuchowisko na podstawie „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska stanowiące podstawę do dyskusji o rozumieniu różnych norm i kultur. Czyta Krzysztof Kulesza.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia
Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
5783
2015-05-12
Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?
Scenariusz zajęć kształtujących postawę otwartości wobec rozmaitych norm społecznych, przekonań i kultur. Uczniowie rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu źródłowego, poznają różnice między obyczajowością XVII-wiecznych Duńczy...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Historia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

20.1
Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Uczeń wymienia instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej i charakteryzuje ich kompetencje
20.3
Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Uczeń przedstawia zasady wolnej elekcji
20.5
Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie
21.3
Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w.
Uczeń ocenia społeczno-gospodarcze i polityczne następstwa wojen w XVII w.
16.5
Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku
Uczeń dokonuje oceny następstw politycznych, społecznych i gospodarczych wojen w XVII wieku
16.6
Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku
Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie