ZalogujZarejestruj

Jak rozwiązać konflikt?

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Jak rozwiązać konflikt?

Karta pracy umożliwiająca wyjaśnienie pojęć: konflikt, kompromis, konsensus, negocjacje.

  Liczba wyświetleń: 6036
  Liczba pobrań: 353
  Dodano: 2015-05-12
ESP3022_03 (110648)

Zasoby z zestawu

Plan negocjacji
6430
2015-05-12
Plan negocjacji
Plansza porządkująca proces przygotowania przez uczniów negocjacji. Do wydruku lub wyświetlenia na tablicy informacyjnej lub za pomocą projektora multimedialnego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Jestem mediatorem
6838
2015-05-12
Jestem mediatorem
Ćwiczenie interaktywne utrwalające wiedzę dotyczącą rozwiązywania konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem roli mediatora.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Negocjacje – o czym pamiętać
4111
2015-05-12
Negocjacje – o czym pamiętać
Karta pracy podsumowująca wiedzę na temat prowadzenia negocjacji, zdobytą w trakcie zajęć oraz pozwalająca na refleksję dotyczącą wykonanych ćwiczeń.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie
Jedziemy na wycieczkę! Tylko dokąd?
6557
2015-05-12
Jedziemy na wycieczkę! Tylko dokąd?
Scenariusz zajęć rozwijających umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów. Uczniowie rozpoznają wspólne i sprzeczne interesy grup, zdobywają wiedzę na temat efektywnych negocjacji oraz szukają realistycznych, sprawiedliwych i konkretny...
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język polski, Wiedza o społeczeństwie

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.1
Podstawowe umiejętności życia w grupie
Uczeń omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu)
1.3
Podstawowe umiejętności życia w grupie
Uczeń przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie i między grupami
III.1.5
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi
III.1.7
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń stosuje zasady etykiety językowej – wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji, łączącej go z osobą, do której mówi (dorosły, rówieśnik, obcy, bliski), zna formuły grzecznościowe, zna konwencje językowe zależne od środowiska (np. sposób zwracania się do nauczyciela, lekarza, profesora wyższej uczelni), ma świadomość konsekwencji używania formuł niestosownych i obraźliwych
1.2
Społeczna natura człowieka
Uczeń przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku
1.3
Społeczna natura człowieka
Uczeń wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie
1.6
Społeczna natura człowieka
Uczeń uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady
2.3.7
Kształcenie językowe
Komunikacja językowa i kultura języka
Uczeń rozumie, na czym polega etykieta językowa i stosuje jej zasady
3.2.6
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) Uczeń i odpowiednio się nimi posługuje, zachowując zasady etykiety językowej
6.3.1
Kształcenie językowe VII-VIII
Komunikacja językowa i kultura języka
Uczeń rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach
7.1.7
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie
8.4
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych)
8.5
Samokształcenie VII-VIII
Uczeń pogłębia swoją wiedzę przedmiotową i uczestniczy w wykładach publicznych, konkursach itp.