ZalogujZarejestruj

Uzupełnianie piramidy zdrowego żywienia

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Uzupełnianie piramidy zdrowego żywienia

Animacja przedstawiająca kolejne etapy piramidy zdrowego żywienia.

  Liczba wyświetleń: 16040
  Liczba pobrań: 544
  Dodano: 2014-02-05
RTS007300 (109923)

Zasoby z zestawu

Zasady zdrowego odżywiania
10263
2014-02-05
Zasady zdrowego odżywiania
Prezentacja opisująca zasady zdrowego odżywiania.
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie fizyczne
Piramida żywienia – zasady zdrowego żywienia
15725
2014-02-05
Piramida żywienia – zasady zdrowego żywienia
Scenariusz lekcji wf-u dotyczący piramidy zdrowego żywienia.
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie fizyczne

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

4.b
Uczeń w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej
wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna
1.3
Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia
Uczeń wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons