ZalogujZarejestruj

Słowa obcego pochodzenia

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Słowa obcego pochodzenia

Ćwiczenie interaktywne dotycząca zapożyczeń językowych. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego.

  Liczba wyświetleń: 7479
  Liczba pobrań: 182
  Dodano: 2014-07-18
JOANGIII_02_03 (107538)

Zasoby z zestawu

Zapożyczenia językowe
3227
2014-07-18
Zapożyczenia językowe
Scenariusz lekcji na temat zapożyczeń językowych. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego.  
Słownik zapożyczeń - słowniczek interaktywny
3402
2014-07-18
Słownik zapożyczeń - słowniczek interaktywny
Słowniczek interaktywny zawierający zapożyczenia językowe. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego.
Słowa zapożyczone
3838
2014-07-18
Słowa zapożyczone
Prezentacja interaktywna przedstawiająca problematykę zapożyczeń językowych. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego.

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.9
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Kultura (święta, obrzędy)
I.13
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami)
1.9
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media)

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons