ZalogujZarejestruj

Moja rodzina

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Moja rodzina

Prezentacja interaktywna przedstawiająca członków rodziny. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego.

  Liczba wyświetleń: 6824
  Liczba pobrań: 230
  Dodano: 2014-07-18
JOANGIII_06_03 (107526)

Zasoby z zestawu

Rodzina
3215
2014-07-18
Rodzina
Słowniczek interaktywny z tematu rodzina. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Drzewo genealogiczne
3637
2014-07-18
Drzewo genealogiczne
Scenariusz lekcji na temat rodziny. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny
Drzewo rodzinne
3457
2014-07-18
Drzewo rodzinne
Karta pracy na temat tworzenia drzewa genealogicznego. Materiał przeznaczony na lekcję języka angielskiego.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Język obcy nowożytny

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.6.1
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach
Uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób)
6.1
Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach
przedstawia siebie i inne osoby
6.2
Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach
nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź)

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons