ZalogujZarejestruj

Zadania testowe. Geometria: twierdzenie Pitagorasa, konstrukcje z wykorzystaniem cyrkla - Khan Academy

Zadania testowe. Geometria: twierdzenie Pitagorasa, konstrukcje z wykorzystaniem cyrkla - Khan Academy

Lekcja matematyki dla gimnazjalistów, podczas której uczeń rozwiązuje zadania testowe, tworzy konstrukcje z wykorzystaniem cyrkla.

Film pochodzi z biblioteki wideo Khan Academy. Materiał zawiera polską ścieżkę dźwiękową.

Khan Academy jest organizacją non-profit, której celem  jest pomóc użytkownikom uczyć się czego chcą, kiedy chcą i w takim tempie, jakie jest dla nich wygodne.
Film dostępny również na Khan Academy Polski.

  Liczba wyświetleń: 7184
  Liczba pobrań: 94
  Dodano: 2014-01-13
ORE00143 (106458)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

10.7
Figury płaskie
Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa
10.19
Figury płaskie
Uczeń konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta
22.8
Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Uczeń zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego)
29.2
Symetrie
Uczeń zna i stosuje w zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta jak w przykładowym zadaniu: Wierzchołek C rombu ABCD leży na symetralnych boków AB i AD. Oblicz kąty tego rombu

Informacje licencyjne