ZalogujZarejestruj

Zadania testowe. Geometria: twierdzenie Pitagorasa, pole figur - Khan Academy

Zadania testowe. Geometria: twierdzenie Pitagorasa, pole figur - Khan Academy

Lekcja matematyki dla gimnazjalistów, podczas której uczeń rozwiązuje zadania testowe z obliczania pola figur z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa.

Film pochodzi z biblioteki wideo Khan Academy. Materiał zawiera polską ścieżkę dźwiękową.

Khan Academy jest organizacją non-profit, której celem  jest pomóc użytkownikom uczyć się czego chcą, kiedy chcą i w takim tempie, jakie jest dla nich wygodne.
Film dostępny również na Khan Academy Polski.

  Liczba wyświetleń: 8334
  Liczba pobrań: 151
  Dodano: 2014-01-13
ORE00142 (106457)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

10.7
Figury płaskie
Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa
10.9
Figury płaskie
Uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów
22.8
Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Uczeń zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego)
23.2
Wielokąty
Uczeń stosuje wzory na pole trójkąta, prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu, a także do wyznaczania długości odcinków o poziomie trudności nie większym niż w przykładach:

Informacje licencyjne