ZalogujZarejestruj

Trójkąty podobne (cz. II) - Khan Academy

Trójkąty podobne (cz. II) - Khan Academy

Druga część lekcji matematyki dla gimnazjalistów, podczas której uczeń poznaje trójkąty podobne.

Film pochodzi z biblioteki wideo Khan Academy. Materiał zawiera polską ścieżkę dźwiękową.

Khan Academy jest organizacją non-profit, której celem  jest pomóc użytkownikom uczyć się czego chcą, kiedy chcą i w takim tempie, jakie jest dla nich wygodne.
Film dostępny również na Khan Academy Polski.

  Liczba wyświetleń: 4481
  Liczba pobrań: 28
  Dodano: 2014-01-13
ORE00131 (106443)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

7.1
Równania
Uczeń zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi
7.3
Równania
Uczeń rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą
10.11
Figury płaskie
Uczeń oblicza wymiary wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali
10.13
Figury płaskie
Uczeń rozpoznaje wielokąty przystające i podobne
11.4
Obliczenia w geometrii
Uczeń oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów
20.2
Równania z jedną niewiadomą
Uczeń rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych
20.4
Równania z jedną niewiadomą
Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi
22.4
Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Uczeń zna i stosuje cechy przystawania trójkątów

Informacje licencyjne