ZalogujZarejestruj

Wielomiany (cz. 1) - Khan Academy

Wielomiany (cz. 1) - Khan Academy

Lekcja matematyki dla gimnazjalistów, podczas której uczeń poznaje wielomiany.

Film pochodzi z biblioteki wideo Khan Academy. Materiał zawiera polską ścieżkę dźwiękową.

Khan Academy jest organizacją non-profit, której celem  jest pomóc użytkownikom uczyć się czego chcą, kiedy chcą i w takim tempie, jakie jest dla nich wygodne.
Film dostępny również na Khan Academy Polski.

  Liczba wyświetleń: 4575
  Liczba pobrań: 28
  Dodano: 2014-01-13
ORE00116 (106421)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

6.1
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami
6.5
Wyrażenia algebraiczne
Uczeń mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych przykładach, mnoży sumy algebraiczne
17.3
Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
Uczeń zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych
18.3
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
Uczeń mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomiany

Informacje licencyjne