ZalogujZarejestruj

Ciśnienie

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Ciśnienie
Ilustracja interaktywna przedstawiająca doświadczenie Torricellego.
  Liczba wyświetleń: 4787
  Liczba pobrań: 69
  Dodano: 2013-11-23
QWE02502 (105602)

Zasoby z zestawu

Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne
5950
2013-11-23
Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne
Definicja ciśnienia. Podział ciśnienia na hydrostatyczne i atmosferyczne. Definicja parcia, wyprowadzenie wzoru na ciśnienie i jednostkę ciśnienia(paskale). Opisanie działania barometru.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Zależności pomiędzy jednostkami ciśnienia oraz przeliczanie wartości jednostek ciśnienia
3537
2013-11-23
Zależności pomiędzy jednostkami ciśnienia oraz przeliczanie wartości jednostek ciśnienia
Obliczanie wartości jednostek ciśnienia, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.6
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego)
6.1
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach
5.3
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciem parcia (nacisku) oraz pojęciem ciśnienia w cieczach i gazach wraz z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek między parciem a ciśnieniem
5.4
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia atmosferycznego
8.1
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch okresowy wahadła; posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu okresowego wraz z ich jednostkami
8.2
Ruch drgający i fale
Uczeń opisuje ruch drgający (drgania) ciała pod wpływem siły sprężystości oraz analizuje jakościowo przemiany energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości w tym ruchu; wskazuje położenie równowagi

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons