ZalogujZarejestruj

Współrzędne geograficzne – samouczek

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Współrzędne geograficzne – samouczek
Film na temat współrzędnych geograficznych i sposobu, w jaki można z nich skorzystać przy wyszukiwaniu obiektów w Google Maps.
  Liczba wyświetleń: 12371
  Liczba pobrań: 381
  Dodano: 2013-11-23
QWE07902 (105324)

Zasoby z zestawu

Kształt i wymiary Ziemi
7173
2013-11-23
Kształt i wymiary Ziemi
Przypomnienie wiadomości o kuli ziemskiej i jej podziale oraz o szerokości i długości geograficznej. Nauka wyznaczania współrzędnych geograficznych w różnych odwzorowaniach.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia
Współrzędne geograficzne – ćwiczenie
27802
2013-11-23
Współrzędne geograficzne – ćwiczenie
Pytania dotyczące współrzędnych geograficznych.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Geografia

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

2.1
Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa
Uczeń podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi; odczytuje współrzędne geograficzne na globusie
3.1
Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne
Uczeń wskazuje na globusie i mapie świata: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe
3.2
Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne
Uczeń wymienia nazwy kontynentów i oceanów oraz wskazuje ich położenie na globusie i mapie świata oraz określa ich położenie względem równika i południka zerowego
5.3
Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi
Uczeń wyjaśnia związek między ruchem obrotowym a widomą wędrówką i górowaniem Słońca, istnieniem dnia i nocy, dobowym rytmem życia człowieka i przyrody, występowaniem stref czasowych
6.2
Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie matematyczno- -geograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa i równoleżnikowa
Uczeń na podstawie podanych współrzędnych geograficznych wskazuje położenie punktów i obszarów na mapach w różnych skalach

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons