ZalogujZarejestruj

Stany skupienia wody

Stany skupienia wody
Zapoznanie uczniów ze stanami skupienia wody.
  Liczba wyświetleń: 10512
  Liczba pobrań: 273
  Dodano: 2013-11-26
ASD007001 (104484)

Zasoby z zestawu

Zmiany stanów skupienia wody
8227
2013-11-26
Zmiany stanów skupienia wody
Zapoznanie uczniów ze stanami skupienia wody.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Pomiary temperatury wody w różnych stanach skupienia
8025
2013-11-26
Pomiary temperatury wody w różnych stanach skupienia
Zapoznanie uczniów ze stanami skupienia wody.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.3
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody
4.9
Zjawiska cieplne
Uczeń rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury
4.10.1
Zjawiska cieplne
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons