ZalogujZarejestruj

Pomiary temperatury wody w różnych stanach skupienia

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Pomiary temperatury wody w różnych stanach skupienia
Zapoznanie uczniów ze stanami skupienia wody.
  Liczba wyświetleń: 9697
  Liczba pobrań: 428
  Dodano: 2013-11-26
ASD007003 (104482)

Zasoby z zestawu

Zmiany stanów skupienia wody
8227
2013-11-26
Zmiany stanów skupienia wody
Zapoznanie uczniów ze stanami skupienia wody.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
Stany skupienia wody
9421
2013-11-26
Stany skupienia wody
Zapoznanie uczniów ze stanami skupienia wody.
Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.3
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia) wody
4.9
Zjawiska cieplne
Uczeń rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury
4.10.1
Zjawiska cieplne
Uczeń doświadczalnie:
demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania

Informacje licencyjne

  • Licencja Creative Commons