ZalogujZarejestruj
Przejdź do strony

"Polak mały!" - film edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej

Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią? Na te i inne pytania odpowiedź znaleźć można w filmie animowanym dla najmłodszych uczniów.

  Liczba wyświetleń: 50827
  Liczba pobrań: 1
  Dodano: 2013-11-19
ORE00095 (104004)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

15.3
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
Dziecko wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa
15.4
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
Dziecko nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej
8
Uczeń wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej
3.2
Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej.
4.10
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.
4.10
Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.
1.7
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego
Uczeń opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne
2.2
Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym
Uczeń rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, np. związane z regionem Polski, w którym mieszka
2.2
Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym
Uczeń rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, np. związane z regionem Polski, w którym mieszka
8.3
Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna
Uczeń analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia, czym powinna przejawiać się postawa patriotyczna młodego i dorosłego człowieka

Informacje licencyjne