ZalogujZarejestruj

Odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach, zadanie 1 - Khan Academy

Odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach, zadanie 1 - Khan Academy

Lekcja matematyki dla gimnazjalistów, podczas której uczeń uczy się odejmowania liczb mieszanych o różnych mianownikach.

Film pochodzi z biblioteki wideo Khan Academy. Materiał zawiera polską ścieżkę dźwiękową.

Khan Academy jest organizacją non-profit, której celem  jest pomóc użytkownikom uczyć się czego chcą, kiedy chcą i w takim tempie, jakie jest dla nich wygodne.

Film dostępny również na Khan Academy Polski.

  Liczba wyświetleń: 3491
  Liczba pobrań: 16
  Dodano: 2013-07-09
ORE00005 (100281)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.2
Liczby wymierne dodatnie
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń (także z wykorzystaniem kalkulatora)
2.3
Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie)
Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne
2.14
Działania na liczbach naturalnych
Uczeń rozpoznaje wielokrotności danej liczby, kwadraty, sześciany, liczby pierwsze, liczby złożone
5.9
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Uczeń oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, wymagających stosowania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych lub liczbach zapisanych za pomocą ułamków zwykłych, liczb mieszanych i ułamków dziesiętnych, także wymiernych ujemnych o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie: -1/2 / 0,25 + 5,25 / 0,05 – 7,5 (2,5 * 11/3) + 1,25

Informacje licencyjne