A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

43 zasobów

Katalog zasobów Edukacja wczesnoszkolna Język obcy nowożytny

Podstawa programowa do przedmiotu:  Język obcy nowożytny

Ciało - czyli z czego się składam. Wprowadzenie słownictwa związanego z częściami ciała - scenariusz
Ciało - czyli z czego się składam. Wprowadzenie słownictwa związanego z częściami ciała - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą nabywać umiejętności rozumienia i wymawiania słów w ję...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
3100
2016-11-22
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - scenariusz
Colours and me. Liczebniki 1 - 10. Wprowadzenie nazw kolorów, utrwalenie znajomości liczebników 1 - 10 - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą rozwijać ciekawość poznawczą i zainteresowanie językie...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
2551
2016-11-22
In my free time I read books. Słownictwo dotyczące czynności w wolnym czasie. Elementy czasu Present Simple - scenariusz
In my free time I read books. Słownictwo dotyczące czynności w wolnym czasie. Elementy czasu Present Simple - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą kształtować umiejętności wykorzystania języka angielsk...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
3030
2016-11-08
There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are - scenariusz
There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą wzbogacać słownictwo oraz kształtować umiejętności wyk...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
2570
2016-11-08
What are you wearing today? I'm wearing t-shirt and trousers. Słownictwo związane z ubraniami. Wprowadzenie elementów czasu Present Continiuous - I'm wearing… - scenariusz
What are you wearing today? I'm wearing t-shirt and trousers. Słownictwo związane z ubraniami. Wprowadzenie elementów czasu Present Continiuous - I'm wearing… - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą poznawać nowe słownictwo oraz nabywać umiejętności kom...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
1678
2016-11-08
We need some sugar. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Zastosowanie a/an/some/any. Utrwalenie słownictwa w zakresie żywności - scenariusz
We need some sugar. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Zastosowanie a/an/some/any. Utrwalenie słownictwa w zakresie żywności - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą doskonalić umiejętności rozumienia wypowiedzi ze słuch...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
2248
2016-11-08
Świat dzikich zwierząt. Utrwalenie nazw zwierząt. Wprowadzenie słownictwa dotyczącego zwyczajów zwierząt - scenariusz
Świat dzikich zwierząt. Utrwalenie nazw zwierząt. Wprowadzenie słownictwa dotyczącego zwyczajów zwierząt - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą rozwijać słownictwo stosowane w sytuacjach praktycznyc...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
1608
2016-11-08
My Holiday. I will go to London. Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacyjnymi czynnościami, ze sprzętem wakacyjnym. Elementy czasu Future Simple - scenariusz
My Holiday. I will go to London. Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacyjnymi czynnościami, ze sprzętem wakacyjnym. Elementy czasu Future Simple - scenariusz

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą rozwijać umiejętności rozumienia wypowiedzi ustnych i ...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
2158
2016-11-08
Les moyen de transport les plus connus
Les moyen de transport les plus connus

Uczniowie wysłuchują nagrania, które wprowadza ich w temat lekcji. Następnie otrzymują słowniczki ob...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
2565
2015-06-30
Nouveau parc dans notre ville
Nouveau parc dans notre ville

Scenariusz lekcji na temat najbliższego otoczenia. Materiał przeznaczony na lekcję języka francuskie...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
2103
2015-06-30
Le Petit Chaperon Rouge
Le Petit Chaperon Rouge

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem bajki o Czerwonym Kapturku. Materiał przeznaczony na lekcję język...

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
1604
2015-06-30
Pflanzen
Pflanzen

Scenariusz lekcji na temat roślin. Materiał na lekcję języka niemieckiego. 

Edukacja wczesnoszkolna
Język obcy nowożytny
5959
2015-06-30