A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

16 zasobów

Katalog zasobów Szkoła podstawowa kl. 4-8 Fizyka Punkt podstawy programowej 4.6

Podstawa programowa do przedmiotu:  Fizyka

Ciepło parowania
Ciepło parowania

Animacja wprowadza i wyjaśnia pojęcie ciepło parowania substancji oraz podaje jego jednostkę.

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2265
2010-11-15
Ciepło parowanie alkoholu
Ciepło parowanie alkoholu

Ilustracja animowana przedstawia w jaki sposób wyznacza się ciepło parowania substancji, w tym przyp...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2774
2010-11-15
Ciepło
Ciepło

Animacja definiuje ciepło właściwe, tzn. ciepło potrzebne do podniesienia temperatury 1kg substacji ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2924
2010-11-15
Metalowa kostka nad palnikiem
Metalowa kostka nad palnikiem

Ilustracja animowana pokazuje, ile ciepła potrzeba do ogrzania do odpowiedniej temperatury kostki o ...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
1751
2010-11-15
Ciepło właściwe wody
Ciepło właściwe wody

Animacja przedstawiająca, jak wyznaczyć wartość ciepła właściwego danej substancji. Pokazuje, że cie...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
4750
2010-11-15
Piasek
Piasek

Ilustracja animowana przedstawia piasek ogrzewany przed palnik, substancja ta posiada charakterystyc...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
1914
2010-11-15
Srebro
Srebro

Ilustracja animowana przedstawia srebro ogrzewane przed palnik, substancja ta posiada charakterystyc...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
1832
2010-11-15
Woda
Woda

Ilustracja animowana przedstawia wodę ogrzewaną przed palnik, substancja ta posiada charakterystyczn...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2653
2010-11-15
Cegła
Cegła

Ilustracja animowana przedstawia cegłę ogrzewaną przed palnik. Substancja ta posiada charakterystycz...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
1884
2010-11-15
Alkohol
Alkohol

Ilustracja animowana przedstawia alkohol ogrzewany przed palnik, substancja ta posiada charakterysty...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2469
2010-11-15
Ołów
Ołów

Ilustracja animowana przedstawia ołów ogrzewany przed palnik, substancja ta posiada charakterystyczn...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
1694
2010-11-15
Bilans cieplny
Bilans cieplny

Animacja pokazuje, że wymieszanie substancji różniących się temperaturą prowadzi do wyrównania się t...

Szkoła podstawowa kl. 4-8
Fizyka
2457
2010-11-15